• Firmy
  • Hotele / Gastronomia
  • Outsourcing
  • Detal


W nieustannym dążeniu do zwiększenia wydajności i jakości produkcji coraz większego znaczenia nabierają udane integracje różnych aplikacji wspierających poszczególne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Wymagania norm ISO zmuszają przedsiębiorstwa do udowodnienia,
że w zatwierdzonych procedurach gromadzone są w pełni wiarygodne dane wejściowe i wyjściowe. Tradycyjne metody dokumentowania "w zeszycie" czy rozproszonych aplikacjach wspomagających nie pozwalają na osiąganie odpowiedniego standardu działań. Działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza produkcyjnych, to wiele zbiorów procesów, które w swej specyfice wymagają zaangażowania
w różnym stopniu poszczególnych działów i udostępniania sobie wzajemnie wyników swych prac.

System Wspomagania Projektowania Procesu Wytwarzania SYSKLASS
umożliwia pełną integrację działań związanych z tworzeniem, dokonywaniem zmian i zarządzaniem dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną co w efekcie pozwala na:

  1. Stworzenie jednej, centralnej bazy KNOW-HOW przedsiębiorstwa, umożliwiającej zarządzanie dokumentacją techniczną, opracowywanie rozwinięć konstrukcyjnych, projektowanie procesów wytwarzania, oraz zarządzanie zleceniami produkcyjnymi wraz z kalkulacją kosztów. System zapewnia szybki dostęp do pełnej informacji o wyrobie lub zleceniu produkcyjnym w obszarze całej objętej nim dokumentacji technicznej (np.: kto i kiedy zlecił, opracował, wprowadził zmiany, zatwierdził, itp.).
  2. Stworzenie sprawnego systemu projektowania nowych wyrobów oraz wprowadzania zmian w istniejącej dokumentacji. Przebieg każdej zmiany jest automatycznie rejestrowany przez system. Umożliwia to natychmiastowe uzyskanie informacji o całym przebiegu zmiany (pracownik, data operacji, jakie zmiany w stosunku do dokumentacji wzorcowej, dla którego odbiorcy, itp.).
  3. Zdefiniowanie przebiegu projektowania procesu przez uprawnionego użytkownika, co zapewnia automatyczne sterowanie przebiegiem całości procesu projektowania.
  4. Generowanie z bazy danych Technicznego Przygotowania Produkcji dokumentów opisujących i uruchamiających procesy produkcyjne.
  5. Rejestrację przebiegu procesów produkcyjnych i danych do rozliczenia rzeczywistych kosztów wytworz
Koncepcję działania systemu SYSKLASS oparto na stworzeniu możliwości jak najdokładniejszego identyfikowania istotnych parametrów dowolnego obiektu będącego przedmiotem produkcji. Na podstawie określonych przez identyfikację informacji system może wygenerować pewne rozwiązanie techniczne, realne do zastosowania w danych warunkach produkcyjnych.


Pliki do pobrania:
opis modułów